07:30

Shemyakin Onze Catalonia FC Esports Shemyakin Onze 3:5 (1:3) Catalonia FC Esports
3
5
- -
-
-
- - - - - -

07:55

WestCoastUNT Vega Squadron WestCoastUNT 2:2 (2:1) Vega Squadron
2
2
- -
-
-
- - - - - -

08:20

Shemyakin Onze Kabush Shemyakin Onze 1:3 (1:2) Kabush
1
3
- -
-
-
- - - - - -

08:45

Catalonia FC Esports Vega Squadron Catalonia FC Esports 2:1 (1:1) Vega Squadron
2
1
- -
-
-
- - - - - -

09:10

Kabush WestCoastUNT
Kabush 3:1 (2:1) WestCoastUNT
3
1
- -
-
-
- - - - - -

09:35

Vega Squadron Shemyakin Onze Vega Squadron 1:1 (0:1) Shemyakin Onze
1
1
- -
-
-
- - - - - -

10:00

Kabush Catalonia FC Esports Kabush 0:2 (0:1) Catalonia FC Esports
0
2
- -
-
-
- - - - - -

10:25

WestCoastUNT Shemyakin Onze WestCoastUNT 0:0 (0:0) Shemyakin Onze
0
0
- -
-
-
- - - - - -

10:50

Catalonia FC Esports WestCoastUNT Catalonia FC Esports 1:2 (1:1) WestCoastUNT
1
2
- -
-
-
- - - - - -

11:15

Vega Squadron Kabush Vega Squadron -:- Kabush
-
-
- -
-
-
- - - - - -

14:30

Forze Esports Pele Warriors Forze Esports -:- Pele Warriors
-
-
- -
-
-
- - - - - -

14:55

Inactivetv Papa Krych Esports Inactivetv -:- Papa Krych Esports
-
-
- -
-
-
- - - - - -

15:20

Forze Esports Team Ruspro Forze Esports -:- Team Ruspro
-
-
- -
-
-
- - - - - -

15:45

Pele Warriors Papa Krych Esports Pele Warriors -:- Papa Krych Esports
-
-
- -
-
-
- - - - - -

16:10

Team Ruspro Inactivetv Team Ruspro -:- Inactivetv
-
-
- -
-
-
- - - - - -

16:35

Papa Krych Esports Forze Esports Papa Krych Esports -:- Forze Esports
-
-
- -
-
-
- - - - - -

17:00

Team Ruspro Pele Warriors Team Ruspro -:- Pele Warriors
-
-
- -
-
-
- - - - - -

17:25

Inactivetv Forze Esports Inactivetv -:- Forze Esports
-
-
- -
-
-
- - - - - -

17:50

Pele Warriors Inactivetv Pele Warriors -:- Inactivetv
-
-
- -
-
-
- - - - - -

18:15

Papa Krych Esports Team Ruspro Papa Krych Esports -:- Team Ruspro
-
-
- -
-
-
- - - - - -